Sinilille tee 1, Peetri alevik, Rae vald

Betoonpõranda stabiliseerimine

Miks vuugi servad lagunevad?


Kui betoonpõranda plaadid teineteise suhtes vertikaalselt liiguvad, tähendab see, et betoonplaadi all on tühimikud ja alusmaterjal ei toeta põrandat täielikult. Tühimikud võivad tekkida valdavalt kahel põhjusel: kas aluse vajumisest / ära uhtumisest või betoonplaadi serva üles kaardumisest. Tühimike olemasolu on probleemiks eeskätt siis kui need asuvad vuugi piirkonnas. 

Millist kahju kõikuvad betoonplaadid põhjustavad?


Erineval tasapinnal olevad või kõikuvad vuugiservad on peamisi  tõstukiveermiku ebanormaalselt suure kulu põhjustajaid. Tõstukid lõhuvad liikuvast vuugist üle sõites järjest enam vuugi servi ja betoonplaadi alust kiirendades mõlema lagunemisprotsessi veelgi.

Teravate või lagunenud servadega vuukide juures võtavad tõstukid hoogu maha, siis kiirendavad kulutades rohkem energiat ja pidureid mis kõik on kaotatud tööaeg, toodangumaht, efektiivsus ja raha. 

Vähem tähelepanu on pälvinud müra ja tööstressi teema mis kaasneb nii tõstukijuhtidele kui lagunenud vuukide kõrval töötavatele inimestele.

Parandustööd tasub ette võtta ammu enne kui püsikulud juba talumatult suured on. Parandustööde kulu kasvab lagunemise edenedes.

Kui vertikaalne kõikumine on olemas, kasvõi väga väike, ei ole abi serva parandamisest. See laguneb uuesti paranduskohast kaugemale koos juba tehtud täitega, nagu nähtub ka kõrvalolevalt fotolt, mis tehtud vaid aasta peale parandust.

Tuleb kõrvaldada põhjus mis võimaldab plaatide püstsuunalist liikumist.

Millised on lahendused?


Uus betoonivalu

Üles kaardunud servade ja nurkadega betoonplaadi puhul on kõige kindlam lahendus probleemne ala välja lõigata, tihendada alus ja uuesti valada tagades eelnevalt uue valu sidumise ümbritseva põrandaga. Antud lahenduse miinuseks on töö ala pikk kinniolek ja suur kulu. Pigem tuleks see kõne alla mõne üksikult esineva probleemse koha puhul mida on võimalik nädalaks sulgeda.


PU vahuga aluse stabiliseerimine

Hästi toimiva ja soodsama alternatiivina on võimalik tühimikud täita spetsiaalse kiirkõvastuva kahekomponendilise polüuretaanvahuga. Sõltuvalt aluspinnast, põrandast ja selle koormamisest valitakse vahu tüüp. Kaks komponenti segistatakse vahetult enne põranda alla pumpamist ning tühimikku jõudes paisub see seal sõltuvalt tootest 6-30 korda. Vaht tungib kõikidesse kohtadesse kus seni oli õhk, paisub ja saavutab algtugevuse kuni 15 minutiga. Peale lõpliku kõvenemisaja lõppu, tavaliselt juba järgmise päeva hommikul, võib taas põrandat koormata nõnda nagu see oli põrandaehituse projektis ette nähtud. 

Töö etapid

a) Vuugi piirkonda puuritakse läbivad kitsad avad, mille kaudu pumbatakse vaht põranda alla, kus see paisub ja täidab tühimikud;

b) vajadusel teostatakse lagunenud vuugi serva rekonstrueerimine kiirkõvenevate materjalidega ning lihvitakse ülejäänud põrandaga tasapinda;

c) järgnevalt saetakse sisse uus vuuk ja täidetakse kiirkõveneva pooljäiga täiteainega;

d) vuugitäiteaine jääk lõigatakse maha ning saavutatakse toimiv ja tasane vuuk.


Stabiliseerivate silindrite paigaldamine

Esineb olukordi kus põranda koormused on liikuva massi mõistes väga suured või sagedased ning pole kindel kas stabiliseeritud aluspind peab vastu ka pikaajaliselt. See risk on suurem kui on tegemist sarrustamata betoonpõrandaga. Sarrus seob vuugi kahte poolt. Sarruse puudumisel ja suure dünaamilise koormuse tingimustes vaheldub koormus pidevalt kummalgi pool vuuki. Nõnda õõtsutades tihendataksegi aja jooksul alust ja vertikaalne liikumine võib suureneda.

Sellise riski korral saab lisaks PU vahule paigaldada spetsiaalsed stabiliseerivad silindrid. Nende tööpõhimõte seisneb kahe kõrvutise betoonplaadi ühendamises üheks tervikuna töötavaks plaadiks. Kui tõstuk läheneb vuugile, kannab seda ka teiselpool vuuki olev silindriga ühendatud betoonplaat. 

Stabiliseeriva silindri tööpõhimõte

Selleks puuritakse vuugi keskele põrandat läbiv ava, paigaldatakse sellesse stabiliseeriv silinder ning pingutatakse momendivõtmega silindri pooled teineteisest eemale vastu kummagi betooplaadi servi. Kõige kestvam lahendus ongi selline, kus esmalt täidetakse betoonplaadi alus PU vahuga ja seejärel paigaldatakse stabiliseerivad silindrid. Säärasel juhul toetab PU vaht seda, et silindriga ühendatud plaadid ei vaju ning silindrid omakorda ei võimalda kummalgi plaadil eraldi allolevale vahule koormust avaldada. Alloleval fotol on betoonplaadi alused täidetud PU vahuga, rekonstrueeritud vuugiservad ja mõned ümberkaudsed vigastused kiirkõveneva täiteainega, saetud sisse uus vuuk, täidetud kiirkõveneva vuugitäiteainega, puuritud avad ning paigaldatud neisse stabiliseerivad silindrid. Lahenduse eeliseks on lühike teostamise aeg ja mõistlik kulu. 

Silindreid saab kasutada ka iseseisvalt ilma alust stabiliseerimata. Seda varianti saab kasutada juhul kui remonditavat ala ei saaks sulgeda rohkem kui paariks tunniks ja vertikaalne liikumine pole veel väga suur. Samuti on silindrid kasutatavad liikuvate pragude korral, kui injekteerimine ei lahenda probleemi.

Teostatud projektid

Mõned selgitustega näited valminud töödest

Pilte selle teema töödest

Galerii

Blogi

Siit võib leida kasulikku lugemist.

Palgake meid teostama oma põranda taastamist või viimistlemist!

664 0005

info@pinnahooldus.ee

KONTAKTIDE LEHELE
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound