Sinilille tee 1, Peetri alevik, Rae vald

Betoonpõranda viimistlemine ja kaitsmine

Millest alustada?


Betoon on vist ainus põrandamaterjal mis on kasutuses kõikides eluvaldkondades. Betoonpõrandale saab anda üsna erinevaid välimusi. Nagu iga materjali puhul, tuleb ka betooni võlu kõige paremini välja siis kui tuua esile talle ainuomane. Betoon on ühtviisi looduslik ja tehislik ehitusmaterjal, mis on küll inimese loodud, kuid toodetud looduses esinevatest komponentidest. Viimistlemise ja kaitsmise plaanis võib betoonpõrandad jagada laias laastus kolme gruppi:

 1. tehnilist vastupidavust vajavad, näiteks tööstus ja laondus. 
 2. esteetilisest vaatenurgast hinnatavad, näiteks kontorid, koridorid ja muud mõõduka koormusega kasutatavad üldotstarbelised ruumid;
 3. mõlemate omadustega ehk ruumid kus oodatakse põrandalt nii head väljanägemist, kuid esineb ka rohkem määrdumisi, vedelike mõju ja kulutuskoormust. Sellised tingimused on sageli kodudes või suure koormusega avalikus ruumis.

Iga tüübi jaoks on optimaalne ehitamis- ja viimistluslahendus. Vaatame neisse põgusalt sisse.


Betoonpõranda tihendav ja tugevdav immutamine


Laondus- ja tööstuspõrandad valatakse üldjuhul keskmise tugevusega C30/37 betoonist ja kaetakse silumise käigus õhukese aga eriti tugeva (C60-C80) pulbrilise pinnakõvendi kihiga. Vanasti enamjaolt muud ei tehtudki. Järjest enam levib teadmine, et sellega betoonpõranda tööks ettevalmistamine ei tarvitse lõppeda.

Peale ettenähtud minimaalse 28-päevase hüdratatsiooniperioodi lõppu, kui betoon peab olema saavutanud vähemalt normtugevuse on selles endiselt hulgaliselt pehmet reaktsioonivõimelist kaltsiumhüdroksiidi. Enne põranda kasutusse andmist on põranda hea hooldatavuse ja pika kasuliku ea tagamiseks kasulik immutada see antud olukorda sobiva vedela pinnakõvendiga. Viimase põhikoostisosaks olev liitiumsilikaat reageerib keemiliselt kaltsiumhüdroksiidiga mille tulemusena moodustub betoonile enim tugevust andev ühend trikaltsium silikaat hüdraat (C-S-H). Tegemist on keeruka reaktsioonide ahelaga ning tulemus sõltub märkimisväärselt nii betooni koostisest, pinna silumise õnnestumisest, järelhooldusest kui kasutatava pinnakõvendi koostisest.

Väärib rõhutamist, et pulbriline ja vedel pinnakõvendi on kaks täiesti erineva toimemehhanismiga toodet, mis ei asenda teineteist. Kuigi neil on üks eesmärkidest kattuv – muuta põrand kulumiskindlamaks – on kummalgi hulk eriomadusi. Pulbriline pinnakõvendi on suuremalt jaolt tsement mõningase liiva ja muude lisanditega ning selle protsessid on veega kokkupuutel sarnased nendega mis toimuvad betoonis. Vedel pinakõvendi ei sisalda tsementi, vaid selle põhikoostisosa (ent mitte ainus) on tänapäeva moodsamates toodetes liitiumsilikaat, vanemates toodetes ka naatrium- ja kaaliumsilikaat. Eelnevas lõigus kirjeldatud keemiline reaktsioon suurendabki betooni pinnakihis või pinnakõvendi kihis ülitugeva C-S-H hulka pehme kaltsiumhüdroksiidi arvelt. Tulemuseks on betooni pinnakiht mis kestab korrektselt teostatud aluse korral mitte paarkümmend, vaid vähemalt sadakond aastat. Selle eelduseks on kasutuskoormusest tuleneva regulaarsusega põranda seisundi hindamine ja vajadususel töötluse kordamine. Näiteks tüüpilises tiheda liiklusega laos võiks olla töötluse sagedus kord 10-20 aasta jooksul.

See toode annab ka tööstuskasutuse jaoks tolmuvaba põranda.

Pentra-Sil NL on muus osas sarnane toode, ent ilma kloriididevastase kaitseta.

Pentra-Sil 244+ omadused:

 • Kloriid-ioon kaitse: kaitseb betooni ja selle armatuuri soolade ja külmumise/sulamise kahjustava toime eest. Üle 90% tõhusus ületab suurelt standardi NCHPR 244 nõudeid.
 • Kaitse ja hingavus: toode tekitab betooni mikrokanalites lahustumatud trikaltsium silikaat hüdraadi ühendid, mis takistavad vee, leeliste, õlide ja muude kemikaalide tungimist betooni. Lühiajaline kaitse ka hapete vastu. Sobib ka toonitud betooni kaitsmiseks. Pind on ’’hingav’’, samas vettpidav.
 • Tugevdab ja muudab tolmuvabaks: Pentra-Sil 244+ tugevdab betooni muutes selle vastupidavamaks nii survele kui kulutamisele. Samuti lahendab see tolmamise probleemi, kuna tsemendi osakesed on lukustatud betooni sisse.
 • Keskkonna- ja kasutajasõbralik: Toode ei ole keskkonnale kahjulik, ei sisalda kantserogeene ja paigalduse järgselt on lenduvate orgaaniliste osiste (VOC) tase null.
 • Soodne: Pentra-Sil 244+ on kõik-ühes toode – ühe pealekandmisega teostatakse betooni tugevdamine, kaitsetihendamine kui silaani-põhine kloriididevastane kaitse. Pealekandmine on kiire ja pind on kasutatav mõni tund peale töötlust.
 • ASR kaitse: Alkali-Silica Reaction (ASR) ehk leelise-räni reaktsioon on ülemaailmne probleem. Leeliselise keskkonna ja tsemendis oleva räni reageerimisel vee olemasolul tekivad ühendid, mis paisuvad ja kahanevad põhjustades betooni pragunemist ja hiljem tükkhaaval lagunemist. Kaalium- ja naatriumsilikaate sisaldavad tihendajad suurendavad leeliselisust ja aitavad ASR-le kaasa. Pentra-Sil 244+ vastupidiselt aitab ASR probleemi pinnakihis vähendada.
 • Betooni elukaare pikenemine: Töötlemine Pentra-Sil 244+-ga pikendab märkimisväärselt betooni kasulikku iga.
 • Vastupidav kriimustustele, ei kooru ega tekita tolmu.
 • UV kindel, ei muuda aja jooksul värvi.
 • Ei soodusta hallituse ega bakterite arenemist.
 • Kerge puhastada – vähenevad hoolduskulud.
 • USDA/FDA soovitab kasutada toiduainete tööstuses, restoranides, laboratooriumides.
 • Töötluse järgselt saab pinnal käia juba paari tunni pärast.

Betoonpõranda kaitsmine


Mõõduka koormusega kontorites, koridorides jms üldotstarbelistes ruumides kasutatakse enamasti sarnase koostisega betooni ja pinnakõvendit. Betooni tugevusklass on kas C25/30 või C30/37 ja selle pinnakihti silutakse pulbriline pinnakõvendi. Viimane võib olla peale klassikalise betoonihalli ka muud värvi. 

Väga oluline on tagada, et betoon oleks terve hüdratatsiooniperioodi vältel kogu paksuses niiske. Kui betoon peaks kuivama varem, jääb selle lõpptugevus normist väiksemaks ning tugevnemist ei saa tavabetooni korral taaskäivitada põranda kastmisega.  Kui on möödunud nõutav 28-päevane kõvenemisperiood, võib betoonil lasta kuivada. Pikem niiskena hoidmine siiski soodustab normtugevust ületava tugevuse kujunemist. 

Nüüd saab betoonipinna töödelda kaitseainega. Sobiva aine valik sõltub konkreetsest olukorrast. Enamasti soovitame kasutada mõnda varianti Pentra-Guard või Pentra-Finish sarjast maailma suurima ja kõige tõhusamaid kaitseaineid tootva USA-Belgia firma Convergent Group SA valikust. 

Oleme Convergent-Group SA toodete ja tehnoloogiate maaletooja ning sertifitseeritud paigaldaja Eestis.

Pentra-Guard ja Pentra-Finish on kõige tõhusamat betoonpõranda pinna kaitset pakkuvad kaitseained mis ületavad teiste analoogsete toodete võimekuse. 

Pentra-Guard™ (patenteeritud Nano Lithium™ tehnoloogia) moodustab lahustumatud keemilised sidemed betooniga kõvenedes 2-8mm (sõltuvalt betooni poorsusest) paksuseks kaitsekihiks.

Sobivad paigaldamiseks äripindadel, ladudes, kaubanduspindadel, parkimismajades, haiglates, koolides, tootmispindadel ja kodudes, ka jalakäijate ja kergliikluse suure koormuse puhul, kus lisaks betooni tugevuse ja kulumiskindluse suurendamisele on oluline selle esteetiliselt kaunis välimus ja parem kaitstus määrdumiste eest.

Välistingimustesse sobiv aine on Pentra-Guard EXT.

Pentra-Guard omadused:

 • Betooni sisse tungiva tihendaja-kaitseainega tekib vastupidava kaitsekihiga ja siidja läikega põrand. Vajadusel saavutatav kõrgläige.
 • Vastupidav kriimustustele, ei kooru ega tekita tolmu.
 • Põrand on ’’hingav’.
 • Hästi vastupidav olmemäärdumistele ja veele.
 • Mõõdukalt vastupidav õlidele, leelistele, lühiajaliselt ka hapetele.
 • UV kindel, ei muuda aja jooksul värvi.
 • Ei vaja vahatamist.
 • Ei soodusta hallituse ega bakterite arenemist.
 • Kerge puhastada – vähenevad hoolduskulud.
 • Pikendab märkimisväärselt betooni kasulikku iga.
 • USDA/FDA soovitab kasutada toiduainete tööstuses, restoranides, laboratooriumides.
 • Kuivamise järel LOÜ tase null.
 • Töötluse järgselt saab pinnal ettevaatlikult käia juba paari tunni pärast.
 • Tootest olemas versioon EXT ka välistingimustesse

Betoonpõranda tihendamine, tugevadamine ja kaitsmine


See on kõige parema tulemuse andev kombinatsioon. Pinnakõvendi saavutab oma keemilise reaktsiooni kaudu betooni pinnakihi tihenemise, tugevnemise, kulumiskindluse kasvu ja parema vedelikekindluse kui ainult kaitseainega kaetud põrand. Kaitseaine omakorda tungib nii pinda kui jääb sellele kihtidena peale andes määrdumiskindluse. Koos pinnakõvendiga saavutab kaitseaine kõige suurema vedelikekindluse võrreldes kummagi ainega eraldi.

Enamus kliente valib määrdumistundlikel põrandatel just selle variandi.

Oleme ilma ja koos klientidega teinud ka eesti betoonidel võrdlevaid katseid ning vedela pinnakõvendi ja kaitseaine süsteem on seni selge võitja olnud. 

Kuidas edasi?


Eelnev on klassidesse jaotamine on üldine. Kõige kasulikum on pidada nõu meie asjatundjaga. Ta aitab teil teha kaalutletud otsuse ja leida lahenduse mis sobib teie eesmärkidega. 

Meie poolt teostatud betoonpõrandate viimistluste vastupidavuse määr 7 aastat peale teostamist on 100%.
Seda tingimustes kus on saadud läbi viia olukorra hindamine ning klient on valinud meie poolt soovitatud viimistluslahenduse.

Viimistletud betoonpõranda saamise sammud

Nii olemasoleva kui plaanitava uue põranda puhul püüame saada vastused järgmistele küsimustele. Te ei pea seda kõike kohe teadma, ent rohkem infot võimaldab meil lahenduses täpsem ja kindlam olla.

 1. KASUTUSOTSTARBE JA KOORMUSE MÄÄRATLEMINE

  • Ruumi kasutusotstarve?
  • Kui palju inimesi sel liigub?
  • Kas liigutakse ka sõidukitega?
  • Millised määrdumised võivad esineda?
 2. LÄHTEOLUKORRA FIKSEERIMINE
  • Kas tegu olemasoleva põrandaga või plaanitakse valu?
  • Kas pinnas esineb vigastusi, ebatasasusi, määrdumisi või muid probleeme?
  • Kas põrand asub aastaringselt stabiilse sisekliimaga ruumides või välistingimustele (niiskuse ja temperatuuri muutused) avatud kohas?
  • Kas põrandale satub lumesulatussoola, kemikaale, vett vm?

  OLEMASOLEVA PÕRANDA KORRAL:

  • Millisest betoonist ja kui paks on valatud põrand?
  • Kas põrandal on pulbrilise pinnakõvendi kiht?
  • Kas põrandal on vahetult valu järgselt kasutatud järelhooldusainet?
  • Miks praod on tekkinud, kas need tingimused veel esinevad või mitte. 
 3. TEHNILISE LAHENDUSE PAKKUMINE
  • Tulenevalt eelnevast pakume välja vajaliku tehnoloogia, tööd ja materjalid.
  • Selgitame võimalusi ja alternatiive.
 4. TÖÖDE TEOSTAMINE
  • Teostame kokkulepitu ja anname üle koos dokumentatsiooni ja hooldusjuhistega.
 5. HOOLDAMINE
  • Pakume hooldusaineid.
  • Tunneme tulevikus huvi põranda seisukorra vastu, et saaksite sellest pikalt rõõmu tunda ja võimalikult vähe kulutada. 

Palgake meid teostama oma põranda taastamist või viimistlemist!

664 0005

info@pinnahooldus.ee

KONTAKTIDE LEHELE

Teostatud projekte

Mõned selgitustega näited valminud töödest

Pilte selle teema töödest

Galerii

Blogi

Kasulikku lugemist.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound